CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY

Oprávnění
Oprávnění pro montáže, opravy, revize a revizní zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení (vydala Technická inspekce České republiky)
Oprávnění pro montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (vydala Technická inspekce České republiky)

Certifikáty
Certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 a jakost při tavném svařování kovových materiálů podle ČSN EN ISO 3834
Certifikát systému enviromentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016
Certifikát provádění ocel. konstrukcí podle ČSN EN 1090-2, zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3
Politika ISŘ